Spoed – Apotheekhoudende Huisartspraktijk Hornstra – Boazum

Welkom op onze praktijkwebsite

Wij heten u van harte welkom op de vernieuwde website van apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hornstra in Boazum. Zowel de praktijk als de apotheek zijn gecertificeerd. U komt dus in een huisartsenpraktijk die werkt aan kwaliteit door een toegewijd en enthousiast team.

De praktijk en apotheek zijn gesloten van 25 december 2021 t/m 2 januari  2022. Voor dringende zaken kunt u terecht bij huisarts Jansen in Sijbrandaburen telefoon: 0515-521281. Graag tijdig uw herhaalmedicatie bestellen.

 

 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Hornstra
It Oerd 12 8635 LB Boazum

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

In overige dringende situaties belt u met de praktijk: 0515-521223 kies 1 voor spoed en blijf aan de lijn.

Wanneer u buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijk dringend een huisarts nodig heeft, kunt u bellen met de Dokterswacht Friesland:  0900 – 1127112 (0,10 eurocent per minuut).

U krijgt dan een doktersassistent aan de ljin, die u het volgende vraagt:

  • Geboortedatum van de patient
  • BSN
  • Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
  • Naam, adres en woonplaats
  • Verblijfadres
  • telefoonnummer waarop de patietn bereikbaar is
  • Naam van de eigen huisarts
  • Medicijngebruik
  • Aard van de klacht

Dokterswacht Friesland werkt uitsluitend op telefonische afspraak.

Bij een eventueel bezoek aan de dokterswacht dient u een legitimatiebewijs, verzekerings- en medicatiegegevens mee te nemen. De dokterswacht bevindt zich in het Antonius Ziekenhis, Bolswarderbaan 1 8601ZK  Sneek. U bereikt de Dokterswacht via de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH).